Strona główna /


Czy można odmówić chrztu świętegoCzy można odmówić chrztu świętego Prawnik, ks. doktor prawa kanonicznego, ks. Michał Wieczorek, wyjaśnia tę sprawę.


ODPOWIEDŹ EKSPERTA Na pytanie należy spojrzeć przez pryzmat nauki Kościoła dotyczącej sakramentów świętych. Chrzest jest bramą sakramentów i według normy kanonicznej jest konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie. Należy jednak pamiętać, że samo przyjęcie chrztu św. nie spowoduje automatycznie, że człowiek uzyska zbawienie. Chrzest jest łaską, pewną podstawą, ale ważne jest całe życie człowieka - z jego wyborami, świadectwem żywej wiary, trwaniem przy Chrystusie, Wierni czasami mają pretensje, że duszpasterz odmawia chrztu św. Padają wówczas pytania: co to maleńkie dziecko jest winne, itd.? Należy jednak rozróżnić niewinność dziecka od sytuacji jego rodziców czy opiekunów. Oczywiście, że dziecko nie ponosi żadnej winy, ale czasami pewnych zaniedbań należy szukać u rodziców. Proszę pamiętać, że sprawowanie chrztu św. powinno być odpowiednio przygotowane, co w konsekwencji oznacza, że rodzice dziecka i chrzestni mają być należycie pouczeni o sakramencie i obowiązkach, które z niego wynikają. Tu jest pole do popisu dla duszpasterzy, aby właściwie rozmawiać z rodzica- mi i odpowiednio ich przygotować. Czy zatem można odmówić udzielenia sakramentu chrztu św. Bardziej niż o odmowie należy me wić o odłożeniu chrztu św. do momentu, gdy będzie istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane po katolicku. Jeśli taki nadziei w ogóle nie ma, prawodawca podpowiada, że w takich przypadkach chrzest należy przełożyć i powiadomić rodziców przyczynie. Rodzice zatem biorą za siebie wielką odpowiedzialność. Chrzest św. to nie jest tajemniczy obrzęd, lecz sakrament, o który się należy troszczyć, i dawać przykład swojej wiary, a także świadectwem chrześcijańskiego życia umacniać dzieci na drodze ich wzrostu w łasce i świętości.


© 2021-01-04 19:41:55

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: