Strona główna /


Sakrament Małżeństwa.Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


Przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii, gdzie jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych.

UWAGA!!! Osoby mieszkające za granicą powyżej 3 miesięcy (nawet bez zameldowania) zobowiązane są dopełniać formalności małżeńskiej tam, gdzie aktualnie mieszkają za granicą.

TERMINY ŚLUBÓW

Istnieje możliwość rezerwacji daty i godziny ślubu na 1 rok przed planowaną datą ślubu. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej aby dokonać rezerwaacji. W przypadku odwołania lub przesunięcia daty ślubu, prosimy o poinformowanie w celu usunięcia rezerwacji.

Przypominamy, że NIE BŁOGOSŁAWIMY zwiazków małżeńskich we wszystkie piątki całego roku a także okres Wielkiego Postu. Dni te mają charakter pokutny i nie godzi się żadnemu chrześcijaninowi organizować w tym czasie jakichkolwiek hucznych zabaw.

JAKIE DOKUMENTY?

Kandydaci do małżeństwa, winni zgłosić się w Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed planowanym zawarciem tego sakramentu. W czasie pierwszego spotkania powinni przedłożyć następujące dokumenty:

- dowody osobiste
- świadectwa chrztu (wydane nie później niż 6 miesięcy)
- świadectwo odbytych nauk przedmałżeńskich
- zaświadczenie z USC (zaświadczenie to w przypadku, gdy ma być zawierany ślub konkordatowy). Zaświadczenie z USC, ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.

STROJENIE KOŚCIOŁA

Dysponujemy ozdobami ślubnymi, które służą do strojenia kościoła przy ceremonii ślubnej. W tym celu należy kontaktować się z siostrą zakrystianką.

Istnieje również możliwość strojenia we własnym zakresie. Prosimy uprzedzić o tym fakcie siostrę odpowiedzialną za zakrystię, która udostępnia kosciół. Należy również skontaktować się z parami, które wtym dniu mają ślub, w celu uzgodnienia wspólnego wystroju (Nie ma możliwości zmiany wystroju pomiędzi Mszami ślubnymi!).

MUZYKA PODCZAS ŚLUBU

Bez zgody księdza proboszcza nie ma możliwości dopuszczenia do instrumentu organowego kogokolwiek oprócz naszego organisty.

Nie wolno podczas ceremonii Mszy Św. używać instrumentów świeckich (których używa się do tworzenia muzyki świeckiej) - np. gitar, pianina, fortepianu, bębnów, itp. Pierszeństwo mają organy piszczałkowe i instrumenty symfoniczne.

Zakazane jest również wykonywanie utworów nieliturgicznych - np. "Alleluja" Cohena czy ścieżek dwiękowych z jakichkolwiek filmów. Obowiązującym śpiewnikiem w którym należy szukać repertuaru ślubnego jest "Śpiewnik Kościelny" ks. Jana Siedleckiego.

Dodatkowy repertuar należy ustalać z celebransem.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Nauki przedmałżeńskie skąłdają się z dwóch etapów: 5 spotkań z kapłanami (Kancelaria Parafialna, każda sobota o godz. 17.00), a także z 3 spotkań Poradnictwa Rodzinnego.


© 2005-10-24 15:37:26

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: