Strona główna /


Sakrament Małżeństwa.Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


Przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii, gdzie jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych.
Kandydaci do małżeństwa, winni zgłosić się w Kancelarii 3 miesiące przed zawarciem tego sakramentu. W czasie pierwszego spotkania powinni przedłożyć następujące dokumenty:
- dowody osobiste
- świadectwa chrztu (wydane nie później niż 6 miesięcy)
- świadectwo odbytych nauk przedmałżeńskich
- zaświadczenie z USC (zaświadczenie to w przypadku, gdy ma być zawierany ślub konkordatowy)
Zaświadczenie z USC, ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.

Nauki przedmałżeńskie odbywają się w każdą sobotę o godz. 17.00.

Poradnictwo rodzinne w środy o godz. 16.00.


© 2005-10-24 15:37:26

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: