Strona główna /


Sakrament Bierzmowania.Rozpoczyna się kolejny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Jest to szczególny czas, który już się nie cofnie i nie można go zmarnować. Jeśli chcę do tego Sakramentu przystąpić, muszę się do niego przygotować jak najlepiej.


Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:
1. Obowiązek udziału we Mszy św. Niedzielnej o godz. 10.30, potwierdzonej w indeksie;
2 Miesięczna spowiedź oraz udział w nabożeństwach okresowych;
4. Udział w spotkaniach w grupach;
5. Udział w katechezach oraz obowiązek prowadzenia zeszytu z lekcji religii;
6. Nienaganne sprawowanie podczas lekcji religii i na spotkaniach w grupach;
7. Gimnazjaliści z klasy III, którzy byli ochrzczeni poza nasza parafią, postarają się dostarczyć AKT CHRZTU z tamtej parafii (oddać katechecie)
Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. Przez ten sakrament, chrześcijanin jeszcze ściślej wiąże się z kościołem i otrzymuje szczególna moc Ducha Świętego, przez co stajemy się prawdziwymi świadkami Chrystusa i zobowiązujemy się do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.
Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii. Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią. Przygotowaniem objęta jest młodzież z gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania w ostatnim roku przygotowania, przedstawiają świadectwo chrztu św. z parafii, gdzie przyjęli ten sakrament.


© 2005-10-24 15:01:51

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: