Strona główna /


EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCHEUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego "aggiornamento" w dziedzinie wychowania eucharystycznego.


Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie. Korzeniami ERM sięga Krucjaty Eucharystycznej - organizacji powstałej we Francji w 1916 roku, a na ziemie polskie przeniesionej przez matkę Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK.
Od końca II wojny światowej do lat osiemdziesiątych nie było możliwości pracy z dziećmi w Krucjacie. Tymczasem we Francji od 1960 roku Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera ona nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 roku uniezależnia się od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy.
Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj. W Polsce w jedności z Ruchem na świecie wspólnoty ERM-u powstały w 1985 roku w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego. Dziś jest nas w Polsce ok. 12 tysięcy członków w 28 diecezjach.

Oto cztery fundamentalne zasady ERM-u:
Żyj Mszą Świętą!
Żyj Słowem Bożym!
Kochaj bliźnich!
Bądź trzynastym apostołem!

Obowiązki członka ERM-u - rycerz Pana Jezusa, ma swoje obowiązki, które są dla niego powodem do dumy. Oto one:
Modli się gorliwie rano i wieczorem.
Często bierze pełny udział we Mszy Święty i adoruje Pana Jezusa.
Słucha uważnie rodziców i wychowawców.
Pilnie wypełnia swoje obowiązki.
Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.
Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.
Zawsze mówi prawdę.
Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Świętego.
Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.
Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.

Inspiracją do założenia grupy Eucharystycznego Ruchu Młodych przy parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny było ogłoszenie przez Ojca Św. Jana Pawła II roku 2004/05 - Rokiem Eucharystii.
Jan Paweł II wzywał wówczas do kontemplowania, wielbienia i adorowania Sakramentu Bożej Miłości. Grupa powstała, więc z myślą, by ożywić i położyć większy nacisk na niedzielą Mszę Świętą.
Jan Paweł II mówił również, iż do poznania tajemnicy Miłości prowadzi nas Maryia "Niewiasta Eucharystii", Matka Słowa Bożego, które w Jej łonie stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. A przecież kościół trzebiatowski szczególnie odczuwa, bo jest pod wezwaniem Macierzyństwa NMP. To ona powinna nas uczyć. Grupę Eucharystycznego Ruchu Młodych prowadzi s. Tymotea.


© 2005-10-22 10:42:41

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: