Strona główna /


STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSASTRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa powstałą w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg k. Lyonu w roku 1863. Do Polski została przeniesiona jako Bractwo w roku 1869 i działała również przy klasztorze Sióstr Wizytek. W roku 1919 wspólnota została podniesiona do rangi Arcybractwa i objęła zasięgiem cały kraj, rozwijając aktywną działalność w latach międzywojennych w 800 parafiach. Obecnie Arcybractwo działa w ok. 300 parafiach w całej Polsce.


Cele i zadania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

- wynagrodzenie za grzechy i zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu i oddawanie mu szczególnej czci poprzez uczestnictwo w cierpieniu Chrystusa i ofiarność na rzecz bliźnich
- pogłębianie kultu Eucharystii poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu i częstą Komunię Świętą wynagradzającą, zwłaszcza w I piątki miesiąca
- osobiste poświęcenie się Sercu Jezusowemu
- szczególna miłość bratnia w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Każdy członek Straży Honorowej obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia, podczas której stara się pamiętać o Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie i poświęca Mu swoje zwykłe zajęcia w duchu miłości, czci i wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy i niewierności.

Działalność Straży Honorowej przy Sanktuarium w Trzebiatowie.

Arcybractwo straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaistniało w parafii Trzebiatów roku 1948, z inicjatywy pani Elżbiety Lewandowskiej, która była też pierwszą zelatorką. Proboszczem parafii był wówczas ks. Tadeusz Długopolski. Z tego okresu zachował się do dziś obraz „Zegar” Arcybractwa Straży Honorowej, na którym są wpisani wszyscy członkowie.
Pod koniec 1989 roku Strażą Honorową zainteresował się pan Józef Michalski, który zaproponował działalność Straży Honorowej i został jej zelatorem. Sprowadził on z Krakowa odpowiednią literaturę o zasadach działalności Straży Honorowej. W kolejnych latach przybywało nowych członków i owocnie rozwijała się działalność działalność charytatywna Arcybractwa. Zaczęliśmy się spotykać raz w miesiącu i omawiać różne problemy.
W latach 1992 – 1995 pielgrzymowaliśmy do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Straży Honorowych. Stąd też czerpaliśmy informacje i wskazania dla naszej działalności.
W 1993 roku zaczęliśmy śpiewać godzinki o Bożym Sercu w każdy pierwszy piątek miesiąca przed Mszą Świętą wynagradzającą. W tych Mszach Świętych uczestniczymy ze sztandarem i świecami. W każdą pierwszą sobotę miesiąca śpiewamy godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Codziennie przed wieczorną Mszą Święta odmawiamy Różaniec wspólnie z Kółkami Różańcowymi. W każdy drugi piątek miesiąca odprawiamy Drogę Krzyżową oraz Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotykamy się w każdy pierwszy piątek miesiąca w salce parafialnej po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Księża, którzy pracowali w Sanktuarium i byli w latach 1993 - 2011 opiekunami Arcybractwa:
ks. Krzysztof Maj, ks. Ireneusz Kamionka, ks. Adam Polanowski, ks. Mariusz Dernoga, ks. Grzegorz Pilecki, ks. Adam Zygmunt, ks. Arkadiusz Grzelak, ks. Edward Kozakowski. ks. Piotr Kilian. Od roku 2011 naszym opiekunem jest ks. Prałat dr Andrzej Dowal.

Aktualności.

Nasze Arcybractwo liczy obecnie 28 osób. Do wieczności od 1991 roku odeszły 44 osoby. Zelatorką Arcybractwa jest Pani Wanda Stencel, zastępcą Pani Stanisława Paździerska, która prowadzi kronikę, natomiast Pani Krystyna Olbrycht prowadzi księgę wpisową i jest stałą lektorką - czyta Słowo Boże w każdy pierwszy piątek miesiąca. Oprócz podjętych zobowiązań Arcybractwo troszczy się o Figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajdującą się na placu przy Sanktuarium (szczególnie Pani Stanisława Paździerska). Mamy własny sztandar, w którym ostatnio (lipiec) zostały zmienione cztery szarfy. Ufundowała je Pani Maria Makarewicz, a uszyła i upięła do sztandaru Pani Teresa Malach. W tym roku przeżywamy 150 rocznicę powstania Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Ten wyjątkowy jubileusz zachęca nas, aby bardziej poznać życie i dzieło Założycielki Straży Honorowej Siostry Marii od Najświętszego Serca Bernaud.

Modlitwa o beatyfikację s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud:

Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości, użycz łaski wyniesienia do chwały ołtarzy wielkiej Twojej czcicielki i apostołki, siostry Marii od Najświętszego Serca – Założycielki Straży Honorowej.
Za jej przyczyną proszę o …
Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, spraw, aby przykład życia siostry Marii od Najświętszego Serca pomagał mi odnajdywać i wiernie wypełniać świętą wolę Twoją. Pragnę wynagradzać za grzechy wszystkich ludzi oraz nieustannie wielbić Twoje niezmierzone miłosierdzie i Twoją niepojętą miłość. Amen.


HYMN JUBILEUSZOWY

Ref. Niech radosny zabrzmi dziś hymn
Ku czci Serca Zbawiciela
Za kolejny jubileusz
Jego Straży Honorowej.

1. Minęło sto pięćdziesiąt lat
Wspólnoty serc wiernych Bogu,
Kochającej Jego Serce
Wciąż ranione grzechem ludzkim.

2. Przy Sercu Bożym trwają wciąż,
Oddając co dzień swe życie,
By zło przez to wynagradzać
Ludzkich dusz i serc oziębłość.

3. Przekażmy żar płonących lamp
Przyszłym pokoleniom w darze,
By wzrastała liczba ludzi
Wrażliwych na Bożą miłość.

Najświętsze Serce Jezusa rozpal nasze serca ogniem Swojej Przenajświętszej Miłości i zmiłuj się nad grzesznym światem. Amen.


 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: