Strona główna /


ZGROMADZENIE SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ(Congregatio Sororum a Divina Providentia – SDP)
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej powstało w 1857 r. we Lwowie, założone przez Matę Antoninę Mirską z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego.


Głównym celem Zgromadzenia jest szerzenie chwały Bożej i troska o zbawienie ludzkich dusz, zwłaszcza młodzieży zaniedbanej moralnie i dziewcząt osieroconych.
„Nic ponad miłość Chrystusa” – to życiowy program naszej Matki Założycielki, który przekazała jako duchowy testament swoim Córkom. Te słowa są wciąż żywe, które porywają coraz to nowe zastępy młodych serc, które wszystko chcą czynić dla Boga, nic nie pozostawiając dla siebie.


Matka Założycielka nie cofnęła się przed żadną ofiarą, gdy chodziło o wypełnienie woli Pana. Cechowało Ją bezgraniczne zaufanie Bożej Opatrzności, która wprost cudownie przychodziła Jej z pomocą w trudnościach związanych z prowadzeniem pierwszych zakładów wychowawczo – poprawczych we Lwowie. Szerokim sercem przygarniała sieroty, bo i sama we wczesnym dzieciństwie doznała sierocej doli.

Idąc śladami Matki Założycielki, Siostry Opatrzności Bożej starały się odczytywać znaki czasu i potrzebę chwili. W czasie wojny i okupacji często z narażeniem życia prowadziły tajne nauczanie gimnazjalne. Spieszyły z pomocą ofiarom wojny, pracowały jako sanitariuszki, prowadziły kuchnie. Szły tam, gdzie człowiek żył, cierpiał i umierał.


Dziś Zgromadzenie podejmuje jeszcze inne formy pracy apostolskiej, dostosowując się do wymagań Kościoła i potrzeb czasów współczesnych. Prowadzi różne dzieła apostolskie w kraju i za granicą. Siostry pracują w zakładach wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających specjalnej troski, a zwłaszcza serca. Pochylają się nad ich cierpieniem, bezradnością i kalectwem.


Głęboką troską obejmują dziewczęta upadłe moralnie. Zakłady poprawcze prowadzone przez Siostry przywracały im na nowo godność człowieka, przekształcały duchowo, pozwalały odnaleźć siebie.
Chociaż obecnie Siostry nie prowadzą takich zakładów, to jednak poprzez modlitwę, ofiarę i świadectwo własnego życia, wskazują im właściwą drogę.

Siostry podejmują pracę przy parafii jako katechetki, organistki, katechetki, zakrystianki, niosą pomoc rodzinom, wielodzietnym, biednym i zaniedbanym. Są po prostu tam, gdzie jest człowiek: czy to pełen życia i radości jak dzieci i młodzież przychodzące na katechezę – czy zagubiony, zniechęcony, a często i zrospaczony, szukający sensu życia.


Od roku 1976 Zgromadzenie podjęło pracę misyjną w Japonii. Tam, w kraju „kwitnącej wiśni” niosą Siostry dobroć Bożej Opatrzności dzieciom, które wychowują w przedszkolach, a przez nie – japońskim rodzicom. Siostry pracują również w Szwajcarii, na Ukrainie, we Włoszech i w Kamerunie.


Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jest otwarte na potrzeby Kościoła. Chętnie podejmuje pracę zwłaszcza wśród młodzieży żeńskiej.

W miarę możliwości dwukrotnie w ciągu roku są organizowane dla młodzieży rekolekcje powołaniowe w Grodzisku Mazowieckim, który jest domem generalnym i formacyjnym Zgromadzenia. Rekolekcje są w okresie ferii zimowych i w drugiej połowie czerwca.


Nasze Zgromadzenie prowadzi różne dzieła na 35 placówkach 14 diecezji. Czci szczególnie Bożą Opatrzność czuwającą nad światem i każdym stworzeniem.
Do Trzebiatowa sprowadził siostry ówczesny proboszcz ks. Dziekan Henryk Domalewski. Zwrócił się z prośbą do byłej Matki Generalnej Moniki Skrzyszowskiej, która podjęła tą propozycję przysyłając dwie Siostry. Pracę w parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły Siostry od 2 maja 1957 r. Ks. Dziekan powierzył Siostrom opiekę nad kościołem i katechizację w szkole podstawowej w Trzebiatowie. Na przełomie lat zmieniały się siostry, ale obowiązki zakrystianki, organistki i katechetki są podejmowane do dziś.

W tym roku obchodzimy setną rocznicę śmierci M. Antoniny Mirskiej, pragniemy Bogu złożyć dziękczynienie za dar Matki Założycielki, za dzieło które podjęła za Jej otwartość na działanie Boże.© 2005-10-15 18:37:44

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: