Strona główna /


LewiceLewice Kaplica pod wezwaniem Św. Izydora.


Miejscowość oddalona od Trzebiatowa 8 kilometrów. Odległość ta nie sprzyjała uczęszczaniu na mszę św. zwłaszcza przez pokolenie ludzi starszych. Dlatego konieczne było utworzenie kaplicy na miejscu.
Korzystając z dobroci miejscowych władz Gimnnych w Trzebiatowie udało się wydzierżawić pomieszczenie przylegające do tamtejszego "Klubu Farmera". Oczywiście było ono zdewastowane. Dzięki pracy wiernych i ofiarności zaistniała kaplica.
Ścianę główną zdobi obraz św. Izydora namalowany przez p. Wieruszyńskiego z Pleszewa. Kaplica została poświęcona 8 grudnia 1991 roku przez ks. kan. prob. Henryka Cudaka.
Uroczystość odpustowa przypada 10 maja.

Kim był święty Izydor Oracz.

Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła św. Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnych sąsiadów, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze, powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie, a za niego wykonującego orkę anioła.
Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmuszony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Św. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Ze wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, sam ubogi chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko, otrzymał Chrzest święty. Cuda, jakie działy się na jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat potem, papież Grzegorz XV, w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych.
Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego uroczystości urządza się wspaniale celebry po kościołach oraz festyny ludowe. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz rolników.
W ikonografii Święty przedstawiany jest z atrybutami nawiązującymi do wydarzeń w jego życiu. Są nimi: Anioł, który orze podczas modlitwy Świętego, pług zaprzężony w dwa woły, kłosy, laska, spod której wypływa źródło, różaniec.

PRZYSŁOWIA:
Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże.
Na Izydora pusta komora.
Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.
Na świętego Izydora dla bociana pora.
(związane ze świętem 10 maja)

Modlitwa:
Boże, spraw, abyśmy dzięki św. Izydorowi, świętemu rolnikowi, mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z pokorą, w której sobie upodobałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


© 2005-10-15 18:01:47

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: